Jäsenet kyselevät voiko työsuhteen purkaa, jos palkkaa ei makseta ajallaan.

27.7.2022

Asiaa varmistettu Tehyn edunvalvonnasta. Palkanmaksu on työnantajan päävelvoite. Jos työnantaja ei hoida velvoitettaan, niin tietyin ehdoin työsuhteen purkamiseen löytyy perusteet. Lain mukaan laiminlyönnin tulee olla olennainen, että työsuhteen voi purkaa. Purkaminen olisi tehtävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun purkuperuste ilmenee. Tarkempaa ohjeistusta voit kysyä luottamusmiehiltä tai Tehyn asiointipalvelusta Jäsenen asiointipalvelu | Tehy