Toimijat esittäytyvät

28.5.-24

Jukka Virpasuo  Terveysasemat ja sisätautipoliklinikan luottamusmies

Olen toiminut terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden luottamusmiehenä kymmenisen vuotta. Alkujaan kiinnostus luottamusmiestehtävää kohtaa heräsi uteliaisuudesta ja mahdollisuudesta osallistua työelämän tasapuolisuuden parantamiseen. Tässä tehtävässä on korostunut avoimen kommunikaation ja dialogin merkitys. Ilman tasa-arvoista ja kuuntelevaa ilmapiiriä pienetkin asiat alkavat helposti paisua ja aiheuttavat kitkaa.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja, vanha kunnon sis-kir suuntautunut. Olen töissä Helsingin sairaaloissa opetushoitajana. Päivät kuluvat lääkehoitolupien, lääkinnällistenlaitteiden, erilaisten harjoitusten, osaamisen vahvistamisen parissa. Mitä ikinä tulee osastoilla vastaan, pyrin omalta osaltani edistämään turvallista toimintaa ja auttamaan ongelmatilanteiden hallinnassa. Ennen tätä opetushoitajan tehtävää työskentelin vuodeosastoilla ja sisätautien poliklinikalla endoskopia toiminnan ja IBD-potilaiden parissa.

Näillä tehtävillä on yllättäen merkittävä kosketuspinta, yhteneväisyys, monet ongelmat alkavat oletuksista, epätietoisuudesta. Tukeminen avoimeen ilmapiiriin, yhteiseen dialogiin kollegoiden, esihenkilöiden ja eri ammattiryhmien välillä tukee usein ratkaisujen löytymistä. Toki meitä ohjaa monet säännöt, ohjeet ja toimintatavat. Näitä avaamalla, perustelemalla saavutetaan yhteinen ymmärrys mitä ja miksi tapahtuu, miksi toimitaan juuri näin. Tämä vaatii kaikilta avoimuutta ja rohkeutta mennä epävarmuusalueelle, myöntää oman tiedon rajallisuus.

Näiden lisäksi olen osalle tullut tutuksi jäsenillemme vetämistäni viininmaisteluista. Leikkisästi voisi sanoa, että omaan kaksi ammatillista innostuksen lähdettä potilasturvallisuuden ja viinit. Viinien maailmasta kiinnostuin parikymppisenä, kun ostin Alkosta kaksi punaviiniä, hyvän ja ei niin hyvänmakuisen. Ihmettelin tätä kahden viinin välistä suurta eroa ja innostuin alkaa selvittämään mistä tämä oikein voi johtua. Tästä lähti liikkeelle perehtyminen viinin saloihin. Tietoa olen kartoittanut WSET:n kursseilla ja viiniseura Helsingin Munskänkarnan maisteluissa.  Tiedon karttuessa aloin pitämän maisteluja muille, jakamaan omaa innostusta.  Viineissä kiehtoo luonnon, kasvupaikan vaikutus rypäleisiin ja pienten tekijöiden vaikutus lopputulokseen.

Puhutaan mieltä askarruttavista teemoista. Kysytään, kuunnellaan kollegaa, jaetaan tietoa ja ideoita. Toimitaan yhdessä yhtenä tiiminä!