Tytti Poutanen

Tytti Poutanen   4.4.-24

Olen neljättä vuotta Helsingin kaupungin Psykiatria- ja päihdepalveluiden tehyläinen alueluottamusmies. Mihin luottamusmiehiä ja ammattiliittoja tarvitaan vuonna 2024? Oman kokemukseni mukaan meitä edelleen tarvitaan edunvalvontaan ja yksittäisten jäsenten tukemiseen kuten on aina tarvittu. Tarve ei ole muuttunut huolimatta siitä, että yhteiskunta ja ihmisten elämä on muuttunut monella osa-alueella viime vuosikymmenten aikana. 

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja amk ja sairaanhoitajatutkinnon syventävät opinnot olen tehnyt psykiatrisesta hoidosta. HYKS/HUS Psykiatrian päihdepsykiatrian huumevieroitusyksikössä olin v. 1999–2002. HUS Päihdepsykiatrian osastolla olin v. 2003–2006. Olen tullut Helsingin kaupungin palvelukseen vuonna 2006 Idän psykiatrian poliklinikalle, jossa olin kevääseen 2019, jolloin siirryin Kalasataman THK:en. Nykyisin olen sairaanhoitajana Kalasataman mielialahäiriöpoliklinikan Intensiivisessä avohoidossa, jossa ohjaan ryhmiä.

Luottamusmiestyön aloitin vuonna varaluottamusmiehenä maaliskuussa 2020. Olen näiden vuosien aikana osallistunut Tehyn tarjoamaan monipuoliseen koulutukseen koskien luottamusmiestyötä ja edunvalvontaa.

Työelämää koskevia uusia lakeja ja asetuksia tulee voimaan vuosittain, työehtosopimukset neuvotellaan uusiksi 2–3 vuoden välein, työelämän erilaiset muutokset ja työntekijöiden oikeus tulla kuulluksi luottamusmies tukenaan ristiriitatilanteissa ovat esimerkkejä edunvalvonta-asioista, joihin meitä luottamusmiehiä tarvitaan.

Luottamusmiehenä pyrin säännöllisesti lukemaan oman palvelualueen ja Terveys- ja päihdepalveluiden johtoryhmien muistiot. Niiden lisäksi tiedonhankintaani ohjaa paljolti ammattiosaston jäsenten yhteydenotot. Kysymyksiä tulee lähes kaikesta työsuhteisiin liittyvistä asioista ja työntekijöiden oikeuksista.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa on näiden vuosien aikana ollut paljon muutoksia yksittäisissä työpaikoissa ja organisaatiossa. Lisäksi vuoden 2023 alusta Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut muodostivat yhdessä uuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan. Osa muutoksista on ollut lyhyitä prosesseja, kuten yksittäisen yksikön toiminnan muutos ja osa pidempiä, kuten Helsingin psykiatrisen sairaalahoidon liikkeenluovutus HUSille. Olen osallistunut yhteistoimintakokouksiin ja jäsenten pyynnöstä yksittäisten työntekijöiden kuulemisiin koskien työtehtävien muutoksia.